image nature

Žijete s
Crohnovou chorobou

Je pro vás výzkumná studie Pizzicato vhodná?

Pokud trpíte Crohnovou chorobou (také známou jako Crohn nebo CD), jste si jistě vědomi dopadu tohoto chronického stavu na váš každodenní život.

Studie Pizzicato je klinická výzkumná studie, jejímž cílem je posoudit účinek dvou hodnocených léčiv a placeba u lidí se středně těžkou až těžkou Crohnovou chorobou.

Po přečtení informací na této stránce získáte přehled o tom, co zapojení do této studie obnáší a zda by účast v ní byla pro vás vhodná. V případě dotazů kontaktujte svého lékaře.

image pizzicato logo