image nature

Życie z chorobą
Leśniowskiego-Crohna

Czy badanie Pizzicato jest dla Pana/Pani odpowiednie?

Jeśli cierpi Pan/Pani na chorobę Leśniowskiego-Crohna (nazywaną także chorobą Crohna lub ChL-C), ma Pan/Pani pełną świadomość, jak ta przewlekła choroba może wpływać na codzienne życie.

Badanie Pizzicato to badanie kliniczne mające ocenić działanie dwóch leków badanych i placebo u osób z umiarkowaną do poważnej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna.

Informacje umieszczone na tej stronie internetowej pomogą Panu/Pani zorientować się, z czym wiązałby się udział w badaniu i czy byłby on dla Pana/Pani odpowiedni. W razie dalszych pytań prosimy skontaktować się ze swoim lekarzem.

image pizzicato logo