O badaniach
klinicznych

Czym są badania kliniczne?

Celem badań klinicznych jest pomaganie społeczności medycznej w odkrywaniu sposobów poznawania, diagnozowania, zapobiegania i leczenia chorób.

Badania te pomagają nam odpowiadać na ważne pytania kliniczne dotyczące badanych leków, takie jak:

  • Jak dany lek działa na organizm?
  • Jak wpłynie na określone choroby lub schorzenia?
  • Czy jego powszechne stosowanie jest bezpieczne?

Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania, potrzebujemy osób, które wezmą udział w badaniach.

Co roku tysiące ochotników na całym świecie uczestniczy w badaniach klinicznych z bardzo różnych powodów.

Wszystkie badania kliniczne są nadzorowane przez niezależne komisje etyczne i komisje bioetyczne, które chronią prawa pacjentów i dbają o to, aby nie byli oni narażeni na niepotrzebne ryzyko.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu klinicznym?

Pana/Pani dobrowolny udział w tym badaniu może pomóc poszerzyć wiedzę medyczną i poprawić jakość życia milionów osób na świecie cierpiących na chorobę Leśniowskiego-Crohna.

Czy ma Pan/Pani jakieś pytania?
Czy badanie Pizzicato jest dla Pana/Pani odpowiednie?