Życie z chorobą
Leśniowskiego-Crohna

Czym jest choroba Leśniowskiego-Crohna?

Choroba Leśniowskiego-Crohna to jedna z dwóch głównych postaci nieswoistego zapalenia jelit (drugą jest wrzodziejące zapalenie okrężnicy), która powoduje zapalenie układu trawiennego lub jelita.

Objawy choroby Leśniowskiego-Crohna mogą wystąpić w każdym momencie życia, choć te pierwsze zwykle występują między 10 i 40 rokiem życia. Choroba Leśniowskiego-Crohna ma bardzo indywidualny przebieg i jej objawy różnią się u poszczególnych osób, choć do najczęściej występujących należą:

  • Ból brzucha
  • Biegunka z makroskopową ilością krwi lub bez
  • Zmęczenie
  • Utrata masy ciała

Życie z chorobą Leśniowskiego-Crohna bywa trudne. Ponieważ jest to choroba „przewlekła”, mogą występować okresy bezobjawowe, natomiast w czasie „nawrotów” czy „zaostrzeń”, kiedy choroba jest bardziej aktywna, może istotnie wpływać na życie i działać destrukcyjnie zarówno na życie rodzinne, jak i zawodowe. W takich okresach może być konieczne wprowadzenie pewnych zmian w życiu codziennym.

Niestety pomimo dużego wyboru dostępnych możliwości leczenia, u wielu osób nadal występują objawy lub działania niepożądane w wyniku stosowania leków.

Celem badania Pizzicato jest porównanie działania leków stosowanych w badaniu, PF-06651600 i PF-06700841, z placebo w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Mamy nadzieję, że zechce Pan/Pani dowiedzieć się więcej o tym badaniu i przejrzeć kolejne punkty, aby przekonać się, czy może Pan/Pani wziąć udział.

Czy badanie Pizzicato jest dla Pana/Pani odpowiednie?